Mangalore United vs Rock Stars Live Score

Teams:

Rock Stars (From): Neravanda Aiyappa, Santhebennur Akshay, Ritesh Bhatkal, Sudeep(w/c), Nitin Bhille, Dhruv Sharma, Raju Gowda, V Mahesh, Madan Mohan, Balachandra Naveen, Raahul RK, Rajeev H, Rajkumar, Sharath BR, Charan Teja, Daivik Vishwanath, Rakshith, Pradeep Bogadi

Mangalore United (From): Ronit More, Shishir Bhavane, Bhavesh Gulecha, CM Gautam(w/c), Mitrakanth Yadav, Bhareth NP, Kishore Kamath, Nidesh, M Vishwanathan, Rohith Gowda, Nishithh N, Ankit Kumar, Karun Nair, Nitin Mulki, Shashi Shekhar, Harsha Basavraj, Pranav Bhatia, Nishant Shekhawat